» خدمات پس از فروش » کارت گارانتی و طریقه فعال نمودن آن

کارت گارانتی و طریقه فعال نمودن آن

گارانتی محصولات

چه مواردی در تایر شامل گارانتی می شود؟

هر نوع عیب و ایرادی که ناشی از مراحل تولید تایردر کارخانه یا مشکلاتی در ساختار و قالب  تایر باشد باشد شامل گارانتی یا وارانتی لاستیک خواهد بود.

چه مواردی شامل گارانتی نمی شود:

1-     خسارت ناشی از عدم استفاده صحیح از تایر، نصب و نگهداری تایر

2-     تایرهایی که بیش از عمر مجاز لاستیک بر اساس استانداردهای بین المللی، مورد استفاده قرار گرفته اند.

3-     خساراتی که ناشی از پنچری، تعمیرات تایر، کندگی و پارگی یا تکه تکه شدن، بریدگی های آج تایر، عدم تنظیم سیستم تعلیق، عدم تنظیم سیستم بالانس تایر، سیستم ترمز و یا فنر بندی  معیوب، فشار باد نامناسب ، حمل بار بیش از حد تحمل استاندارد تایر، خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی  و نفتی، آتش، استفاده از زنجیر چرخ، استفاده نامناسب از تایر به منظور شرکت در مسابقات اتومبیل رانی  و با شرایط مشابه آن، استفاده نامناسب از تایر در مسیرهای ناهموار و شرایط نامناسب جاده، خسارات ناشی از تصادف  و با شرایط مشابه آن، حرکت در حالت پنچری و یا بدون باد  و هر نوع عیب و خسارتی  که به صورت عمدی  و یا در اثر استفاده نادرست حاصل شده باشد.

4-     عیوب ناشی از مخاطرات و شرایط نامناسب جاده

5-     استفاده از تایر با کمتر از 1/6 میلیمتر عمق آج باقی مانده

6-     کلیه عیوبی که ناشی از عدم تعهد مصرف کننده  و یا خریدار بوده و یا در اثر پیروی ننمودن مصرف کنندگان  از شرایط و اصول کلی تولید کننده  حادث شده باشد.

7-     سایش زودرس تایر

ارزیابی و تعیین خسارت احتمالی، در گارانتی لاستیک  بر عهده کیست؟

به منظور ارزیابی خسارات  احتمالی در تایر، می بایست گزارش فنی مربوط توسط افراد متخصص تکمیل  گردیده و نتیجه نهایی توسط نماینده رسمی تولید کننده و یا کارشناسان مجاز تایید کننده اتخاذ می گردد.

در صورت پذیرفته شدن محصول  به عنوان محصول معیوب چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در صورتی که محصول مورد نظر مورد تایید کارشناسان  مجاز تعیین خسارت لاستیک قرار گرفت، ارزش نهایی قابل انتقال ذینفع، بر اساس میزان آج باقیمانه در تایر بر اساس روش ذیل  محاسبه و پرداخت می گردد

ارزش قابل پرداخت=(عمق آج باقیمانده/عمق آج اولیه)*100%*ارزش مبنای تایر

ارزش مبنا به معنی ارزش تایر بر اساس معیار های تولید کننده تایر بوده و ارزش ریالی آن متفاوت است.

شرایط آج تایر برای تایید گارانتی لاستیک چیست؟

زمانی که باقیمانده آج تایر به 1/6  میلیمتر رسیده باشد، عمر آج  لاستیک به پایان رسیده و در هیچ موردی شامل موارد گارانتی نخواهد بود.

 

کارشناسان دایره خسارت چه کسانی هستند؟

کارشناسان تایید خسارت، عوامل فروش  و توزیع محصولات هستند  که دوره آموزشی مربوط را طی کرده اند  و کنترل های لازم برای ریشه یابی  اولیه عیوب را انجام خواهند داد، که بعد از تکمیل مدارک لازم، تصمیم نهایی در خصوص جبران تایر مرجوعی را بر عهده خواهند گرفت.